Kérjük, amennyiben érdeklődik szolgáltatásaink iránt, igénybe kívánja venni azokat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és Adatvédelmi szabályzatunkat, kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Gépkocsi lefoglalása

Kérjük, hogy foglalási szándékát e-mailen, WhatsApp-on, vagy telefonon jelezze felénk. Visszaigazolt foglalásnak, az általunk kiküldött visszaigazoló e-mail számít, amelyet minden esetben kiküldünk Ügyfeleink részére. Amennyiben ez nem érkezik meg Önhöz, kérjük jelezze felénk.

Gépkocsijaink lefoglalásához 2 nap gépkocsi bérleti díj átutalását kérjük bankszámlánkra. Amennyiben ez az összeg 3 munkanapon belül nem érkezik meg bankszámlánkra, fenntartjuk a jogot a foglalás törlésére. Foglalás lemondása esetén, a foglalási díj összegét nem áll módunkban visszafizetni.

Amennyiben Bérlő úgy dönt, hogy a gépkocsit a meghatározott időpont előtt visszahozza, a korai visszaküldés költsége nem kerül visszatérítésre.

A jármű használata

Gépkocsijainkat teli tankkal, tiszta állapotban adjuk át Ügyfeleinknek, vissza is így kérjük őket. Ennek elmulasztása esetén, a hiányzó üzemanyagmennyiséget, plusz 30 euro kezelési költséget számlázunk ki Ügyfelünk felé.

Kérjük, hogy étkezéshez-italozáshoz ne gépjárműveinket használják.

Gépkocsijaink kizárólag személyszállításra használhatóak! Az indokolatlanul, nem rendeltetésszerű használatból, a gépjárműben, annak kárpitjában, egyéb helyeken okozott túlzott szennyeződések eltávolításának, valamint a belső térben és egyéb helyeken okozott sérülések (áru-, bútor, rakomány, egyéb tárgyak szállítása) kijavításának, tisztításának plusz költségét, Bérlő felé kiszámlázzuk.

Gépjárműveinkben a dohányzás, élő állat és rakomány szállítása szigorúan tilos. Ezen szabály megszegése, illetve az ebből keletkező minden kár megtérítése, beleértve a tisztítási költséget is a Bérlőt terheli.

A járművet csak hivatalosan elismert, szilárd burkolatú utakon szabad használni. A jármű használata terepen vagy más olyan felületen, amely a járműben kárt okozhat, kifejezetten tilos és érvényteleníti a biztosítást.

A Bérlő csak azoknak a személyeknek engedheti meg a jármű vezetését, akiket további sofőrként jelöltek meg (max. 2 fő). Mind a Bérlőnek, mind a további sofőröknek legalább 22 évesnek és a jogosítványnak minimum 2 évesnek kell lenniük, rendelkezniük kell Spanyolországban is érvényes vezetői engedéllyel. Amennyiben a gépjárművet nem a kölcsönadási dokumentumban megnevezett személy vezeti, mindennemű biztosítás érvényét veszíti, minden további költség a gépkocsit bérbe vevő, a kölcsönadási dokumentumot aláíró személyt terheli!

Járműveinkkel Spanyolország határait átlépni nem lehet.

Biztonság. A jármű parkolásakor, még ha csak rövid időre is, mindig zárva kell lennie és az összes ablakot teljesen csukva kell tartani. A cabriók tetejének zárva kell lennie. Ne hagyjon személyes tárgyakat jól látható helyen. A gépkocsikban biztonsági okokból semmilyen! tárgyat ne hagyjon. A járművekben hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.

A kölcsönzés ideje alatt a járműben vagy tartozékaiban keletkezett károkat, amelyekre nem terjed ki a gépkocsira kötött biztosítás, Bérlő köteles megtéríteni.

Kulcsok elvesztése. A Bérlőt terheli a kulcscsere teljes költsége (min. 150 euró) elvesztés esetén. Ezt a felelősséget semmilyen további biztosítás nem fedezi.

Helytelen tankolás. A Bérlő viseli a helytelen tankolásból eredő összes költséget, beleértve a vontatási díjakat, a csereüzemanyagot és a javításokat. Ezt a felelősséget semmilyen további biztosítás nem fedezi.

Ha a járműben, olyan kár keletkezik, amelyet, a közlekedési szabályok (sebességkorlátozás, biztonsági távolságok stb.) be nem tartása, alkohol vagy kábítószer hatása alatt történő vezetés vagy más olyan magatartás okoz, érvényteleníti a biztosítási fedezetet, az esetleges károk teljes költsége a bérlőt terheli.

A bérlő a KRESZ és a gépjárművek közlekedési és közúti közlekedésbiztonsági és egyéb rendelkezéseinek betartásával köteles a gépjárművet használni. Ennek elmulasztása és a KRESZ figyelmen kívül hagyása esetén nem alkalmazható a kárra kötött biztosítás, a bérelt jármű esetében. Amennyiben a baleset a bérlő által elkövetett hibából következik, be az önrész a bérlőt terheli.

Büntetés- és pénzbírságok. A Bérlő vállalja, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik a jármű vagy a megnevezett sofőrök által a bérlet időtartama alatt felmerülő büntetésekért vagy közlekedési bírságokért. Minden, a bérlési idő alatt keletkezett költség a Bérlőt terheli. A bírságról, annak befizetéséről szóló igazolást köteles haladéktalanul átadni és bemutatni Bérbeadónak, továbbá, a későbbi időpontban, a Bérbeadó részére kiküldött, a bérleti idő alatt keletkezett minden bírságot, Bérbeadó tájékoztatása alapján, haladéktalanul megfizetni.

Baleset esetén a bérlő a lehető leghamarabb értesíti a Bérbeadót. Gépkocsijainkban megtalálható ’Baleseti bejelentő – kék/sárga betétlapot’ minden érintett félnek maradéktalanul ki kell töltenie, szükség esetén tanúkkal is. Fontos, hogy a nyomtatványon egyértelműen szerepeljen, hogy melyik fél volt a hibás. Ha nem lehet megállapítani, hogy melyik fél volt a felelős a balesetért, a Bérlő gondoskodik arról, hogy a rendőrség jelen legyen a baleset helyszínén. Az űrlap részét kell képeznie egy világos illusztrációnak, amely azonosítja az összes érintett járművet és ezért a vétkes felet. A Bérlő tájékoztatja a Bérbeadót minden olyan meghibásodásról vagy rendellenességről, amely az autóban keletkezett. Lopás esetén a bérlő köteles tájékoztatni Bérbeadót, bejelenti a rendőrségen és a jelentés egy példányát (feljelentés) átadja a Bérbeadónak.

A jármű visszaadása. A járművet a megbeszélt időpontban vissza kell juttatni a megbeszélt helyre.

Bérlési idő. A Bérleti Időszak egy napja 24 órának felel meg. Ha a jármű visszaszállítása több mint 1 órát késik, +1 nap bérleti díjnak megfelelő többletköltséget számítunk fel.

Jogi nyilatkozat

A peterrentacarmalaga.com webdomain tulajdonosa Tóth Péter, 29130 Spain, Alhaurin de la Torre

A Peter Rent a Car Malaga, azért hozta létre ezt a weboldalt, hogy felhasználóinak és potenciális látogatóinak teljes körű tájékoztatást nyújtson az ezen a weboldalon elérhető szolgáltatásokról, gépkocsibérlési lehetőségekről és a vonatkozó szabályokról, kötelezettségekről.

AZ EZEN OLDAL INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT JELENTI!

A Peter Rent a Car Malaga fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a jelen weboldal használati szabályait, frissítse a webhely tartalmát, valamint arra, hogy ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse, korlátozza vagy megakadályozza a hozzáférést.

Szellemi tulajdon. Az oldalon található minden tartalmat nemzeti és nemzetközi szellemi tulajdonjogok védik.

Joghatóság és alkalmazandó jog. A jelen Jogi közlemény értelmezésével, alkalmazásával és végrehajtásával kapcsolatban felmerülő kérdések, valamint a használatukból eredő követelések esetén a beavatkozó felek kizárólag a Málagai Bírósághoz fordulnak, és kifejezetten lemondanak bármely más, esetlegesen alkalmazandó joghatóságról.