Nem gyűjtünk semmilyen adatot a személyes adatok speciális kategóriáira vonatkozóan (faji vagy etnikai származásra, politikai nézetekre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szakszervezeti tagságra, valamint az Ön egészségi állapotára vonatkozó adatok, genetikai vagy biometrikus adatok).

Az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 2016/679, valamint az esetlegesen alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően tájékoztatjuk, hogy adatait soha nem adjuk át harmadik félnek, kivéve azokat az eseteket, amikor törvényi kötelezettség áll fenn.

A Peter Rent a Car Malaga betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat, amelyek jóváhagyják a törvény szervesen jóváhagyott végrehajtásáról szóló rendeletet, a felhasználók magánéletét, valamint a személyes adatok titkosságát és biztonságát, ezáltal megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek megakadályozzák az adatvesztést, visszaélést, megváltoztatást, a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és eltulajdonítást, tekintettel a hozzáférés technológiai állapotára, az adatok természetére és azokra a kockázatokra, amelyeknek ki vannak téve.

Jogainak gyakorlása

Ön gyakorolhatja a személyes adatokhoz való hozzáférési, helyesbítési, törlési és tiltakozási jogát az utalt ügy irataiban, írásban kérheti a Peter Rent a Car Malaga-t, e-mailben a következő címen: info@peterrentacarmalaga.com.

Kommunikációs adatok

Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában jut el hozzánk. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a gépkocsi foglalásokat teljesíteni tudjuk, továbbá, hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

Adatkezelés időtartama

A felhasználók adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk a vásárlók számlázási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinknek eleget tegyünk.